ΤΩΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Καλέστε μας για επιβαιβέωση .

FEMITEC GERMANY ECU
MA-L4
MV-4

AC – Stag
Injection
Stag 200
Stag 300
Stag 300 Plus
Stag 400 Plus
Stag 400 DPI
Stag 4

Lambda
Stag 50
Stag 100
Stag 150
Stag L
Stag XL
Stag plus

Timing Advance
Stag – Tap = Timing advance AEB

Injection
AEB OBD / PowerMax 4
v6.0.5.0 IC
v6.0.7.0 IC AG

Lambda
Razmus Plus

Injection
Sirocco — v1.03 & V1.05
Sirocco — v3.0.0.3
Sirocco — v3.0.1.3

Zenit JZ 2005 — v1.10.06
Zenit JZ 2005 — v1.10.08
Zenit JZ 2009 — v1.12.05
Zenit Pro — v1.32 AGIS

Injection
AGIS — v1.36 belgium
AGIS OBD_CAN — v2.84
AGIS — v1.47 Atiker

Injection
Fast — v1.3.2.0
Fast — v7.0.0.6
Multifast — v2.20
SafeFast — v1.0.0.13I
SafeFast — v1.0.0.9 AutoGas Italia

Lambda
LCG700
LCG720

Injection
Easy Jet II — v2.0.73
Easy Jet II — v2.0.78
Fly Jet — v1.12
Dream Jet — v5.1
Dream Jet — v7.6
Power Jet Plus — v1.18.7
Autronic

Lambda
AL720p
AL820p
Install Guides & Diagrams

Injection
Mistral I
Mistral II
Install Guides & Diagrams Bigas

Early Injection
SGis — v3.4.2 = for Early Ecu (no dongle key needed)

Injection
SGisN — v3.0.1
SGisN — v4.6.12
SGisN — v4.7.6
SGisN OBD — v5.0.5
SGisN OBD — v5.1.5
SGisN OBD — v5.1.8 DT Gas Tech

Injection
DT Basic — v2.0.4.6
DT Basic — v3.3.6.0
DT — GT500S
DT — GT600S
DT — v2.21.30
DT — v2.22.60
DT500S
Super — v1.2.1.8
Super — v1.4.11.0 EcoTech

Injection
EcoTech Seq S-01 EGS (EuroGasService)

Injection
Ecogas — SGi 070220
EGS — FlexiFuel v1.5
EGS — EcoDiesel
EGS — Maxi, Midi, Mini EkoGas

Injection
EcoGas — v1.22
Emer

Injection
Emer DI — v2.3.8.0.I
Emer — v5.9.260.IC
Emer — v6.0.6.0.IC EmmeGas

Injection
ECU-07 — v1.03.48
ECU-07 — v1.03.68
Emer-Frank 2007
ICS-03 — v3.0.4
ICS-03 — v4.9.1 Energy Reform

Injection
Energy Reform — v5.0.7
Energy Reform — v6.0.9.0
OBD & Fast-Tech — v6.05 ESGi

Injection
ESGi — v1.0.5
ESGi — v2.0.6
ESGi — v3.0.0 beta
ESGi — v3.0.3
ESGi — v4.0.0
ESGi — v5.0.1

Injector Size software EuropeGas

Injection
EG Dymanic timing advance
Mini — v1.06 (2010)
Oscar

OscarN — v2.0
OscarN_OBD — v2.0
OscarN_OBD — v2.6
Oscar-N plus obd — v209 (2011)
Oscar-N plus sas obd – v108 (2012)
Victor
Vector Fema

Injection
Fema SGI — v0.1.0
Fema SGI — v0.1.0.1.9
GasTec

Injection
GasTec B4
GasTec (deutche) B3
AEB OBD — v6.0.7.0.IC KING

Injection
King OBD — v6.0.4
King OBD — v6.0.6
King OBD — v6.1.3 KME

Lambda
Bingo M & S

Injection
Akme – v1.3.1.0
Akme – v1.4.1.6
Diego G3 – v3.0.1.3
Diego G3 – v3.0.4.3
Diego G3 – v3.0.7.1
Diego G3 – v3.0.8.0
Nevo – v4.0.1.3
Nevo – v4.0.2.1
Nevo – v4.0.3.0
Nevo – v4.0.3.1
Nevo – v4.0.3.2
Nevo – v4.0.4.0 Landi

Injection
IGS — v4.7.1
LES Plus — v4.0.3
LIS ———- v5.0.1

LIS — v5.0.1
LIS — v5.9.3 Pro
LSI ———- v2.4.3
LSI ———- v2.6.4
LSI_NSI — v2.2.0

Omegas — v2.1.5
Omegas — v2.4.3
Omegas — v2.9.0
Omegas Plus — v4.0.3
Omegas Plus max 2010
Upgrade_plus_x_fsi Lecho

Lambda
V-Max

Injection
Mini Sec
Mini Sec V3
Sec
Sequel OBD Logas

Injection
Flash Pro
Mach Pro
Mach Pro 1.3
Longas

Injection
DGI 800 — v1.4.3 Lovato

Injection
EasyFast — v1.2.6
EasyFast — v1.5.5.1
EasyFast — v1.5.9.1
EasyFast — v1.6.0.0
EasyFast Smart — v1.6.1
FastCom
Lovato DI

Lambda
Lov Eco
Lov Eco Pro LPG-Tech

Injection
Lpgtech v1.0.0.31
Lpgtech v1.0.0.34 Milano

Injection
Milano — v1.45
Milano Logas MimGas

Injection
MimGas — v1.01.05
MimGas — SGi 2 MINT-XI UltraGas

Injection
Mint XI
MyGas

Injection
xAEB OBD — v6.0.7.0.IC
UltraGas (deutche)
UltraGas (deutche) v7.7 Omvl Dream

Early Injection
xxI — V3.6.4 = (needs dongle key to use!)

Injection
xxIN — v4.1.0
xxIN — v4.7.4
xxIN — v5.0.5
xxIN EOBD — v5.0.8
xxIN EOBD — v6.0.3
xxIN EOBD — v6.0.8
xxIN Di 3000
includes Install Guides & Diagrams Romano

Early Injection
Ris — v4.0.1 = Old Injection system

Injection
Romano AIS
RisN — v4.6.0.330
RiSN — v4.6.7
RisN EOBD — v5.0.5.255
RisN EOBD — v6.0.7
Direct Injection software

RisN Software Calibration Simulator
Install Guides & Diagrams

Lambda
Romano AEB175 Starlux

Injection
Starlux — v9.0.0 Tamona / ProGas

Injection
ClickGas v1.05

DreramGas v2.05

ProGas-P
ProGas TG — v1.62
ProGas TG — v1.95
ProGas TG — v2.05
ProGas TG — v2.19.4
ProGas TG — 3.05 Tartarini

Early Injection
Etagas — v4.5.3
(stepper type) — in Italian only

Later Injection
Sequential — v4.7.0
Sequential — v4.9.1
Sequential — v5.0.0
Sequential — v5.8.0_OBD
Sequential — v6.0.1C

Lambda
Tec99 Evolution — in Italian only
Ultra-Gas RSI+

Injection
UltraGas — v1.09
UltraGas — v1.20
UltraGas — v1.24
Ultra-Gas — v1.24G
UltraGas Classic — v1.24
UltraGas (deutche) B3 7.7
UltrGas (deutche) B4
Ultra-Gas — RSI+ 8.2
AEB UltraGas — v6.0.7.0.IC Versus

Injection
Versus — v1.45 (English)
Versus — v1.52 (thai)
Versus — v2.03 (thai) Vogels

Injection
VGi — v5.1.1
VGi — v6.0.6
Vgi — v6.1.0.0.CAD
Comes with some install Guides & Diagrams Zavoli

Injection
Zavoli — v3.0.1
Zavoli / Alisei-N — v4.6.3
Zavoli / Alisei-N — v4.7.6
Zavoli / Alisei-N — v6.0.0.300.IC
Zavoli / Alisei-N — v6.0.0.308.IC
Zavoli / Alisei-N — v6.0.7.0.IC
Zavoli / Alisei-N — v6.0.12.0.IC

Lambda
Zavoli Regal x x
Uni Prog = Ultimate USB13 Includes
StarGas Polaris

Injection
Polaris — v1.0.6 Stefanelli

Injection
SIS 2.1
SIS 2.1 (Russian)
SIS Plus x x x x
Will Not Work on the Following Systems =
AG = SGi Sequential
EGas = Injection
Koltec Injection
Necam = Injection
OMVL = Piro xxIP System
Voltran = Vogas MBE, Vogas Plus – VSGi – VSGi Plus

DYNAMIC- S LPG SYSTEM

or any old DOS based software