Τιμοκατάλογος

Καθαρισμό κινητήρα από 600cc - 800 cc €37
Καθαρισμό κινητήρα από 800cc - 2000 cc €50
Καθαρισμό κινητήρα από 2000cc - 3000 cc €75
Καθαρισμό κινητήρα από 3000cc - 6000 cc €86