Η ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου είναι σημαντική για την ασφάλεια σας. Είναι σωστό να γίνεται ανά περιόδους ώστε το αυτοκίνητο να έχει την σωστή διεύθυνση στον δρόμο ώστε να υπάρχει ο πλήρης έλεγχος του οχήματος.

Κάνοντας ευθυγράμμιση εξασφαλίζεται καλύτερο φρενάρισμα ,λιγότερη φθορά στα ελαστικά σας και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα διεύθυνσης έχει ως αποστολή να επιτυγχάνει την επιθυμητή διεύθυνση του οχήματος, να προκαλεί διαφορετική γωνία εκτροπής των εμπρόσθιων τροχών, όταν αυτοί πραγματοποιούν στροφή, να αυξάνει τη ροπή στρέψης, την προερχόμενη από τον οδηγό, για την εκτροπή των εμπρόσθιων τροχών.

Αποτελείται από το τιμόνι, την κολόνα του τιμονιού, την κρεμαριέρα (πινιόν – οδοντωτός κανόνας) ή την πυξίδα διεύθυνσης, τις μπάρες, τα ακρόμπαρα.

Όταν ένα όχημα κινείται σε στροφή οι τροχοί του διαγράφουν τροχιές διαφορετικού μήκους. Για την ομαλή πραγματοποίηση της τροχιάς, δηλαδή να υπάρχει κύλιση των τροχών και όχι ολίσθηση, πρέπει και οι δύο τροχοί να περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό κέντρο. Για να γίνει αυτό πρέπει ο εσωτερικός τροχός να εκτελέσει μεγαλύτερη γωνία εκτροπής σε σχέση με τον εξωτερικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νοητές προεκτάσεις των δύο εμπρόσθιων τροχών να τέμνονται στο ίδιο σημείο, το οποίο βρίσκεται επάνω στη νοητή προέκταση του οπίσθιου άξονα. Τότε οι τροχοί διαγράφουν τροχιές με κοινό κέντρο. Διαφορετικά, αν δηλαδή οι δύο τροχοί εκτραπούν το ίδιο, ο κάθε τροχός θα κινηθεί διαγράφοντας τροχιά γύρω από το δικό του κέντρο. Ο κάθε τροχός θα παρασύρεται από τον άλλο, εκτελώντας και οι δύο μη φυσιολογικές τροχιές και προκαλώντας την ολίσθησή τους ταυτόχρονα με την κύλιση τους.

Η μπάρα του τιμονιού, με τα ημίμπαρα και τα ακρόμπαρα, και τους βραχίονες της πλήμνης (επάνω στους οποίους συνδέονται τα ακρόμπαρα) σχηματίζουν, όταν το όχημα κινείται στην ευθεία, ένα τραπέζιο. Το τραπέζιο αυτό ονομάζεται τραπέζιο διεύθυνσης ή τραπέζιο Ackermann. Η διάταξη αυτού του μηχανισμού είναι που επιτρέπει τη διαφορετική εκτροπή των δύο τροχών σε στροφή.